Rachel Chen Memorial Fund for CPAD Activity Center

 

Special Thanks To 

 Rachel Chen Memorial Fund” 

 CPAD Activity Center Donors


Lincoln Lion Bowling 110     Fuh-Shing Hu, Hsueh-Hsing Lee Hu 100
Elaine wong 101   Melody Lin 100
Ai Bich Lam Phuong 50   Shu Ku Liu 200
Tak-Lai Lau 501   HongLin Lai   1,000
The Yung Family Trust 300   Jason Chen 100
Xiao Gang Wang, Mei Ye 100   Maria Mc Grath, Denis Mc Grath 50
Stella Chow 500   Ka Chung Fogg, Julia Fogg 100
Yvonne Wong 10   Michelle 50
Louis Guan 30   Alice Li, Ben X Liu 5,000
Daniel Tran 50   Suzan Chang 500
Hang Fen Huang 100   Carl Chen 130
Vincent Chang 30   Grace Shek 70
Kenneth Eng 50   Vietnamese Parents (VPDCA) 100
Lee-Lin Chen 100   N. Magami, M. Magami 100
Abel Lam 20   JSPACC (Japanese Speaking Parent)    100
Ching Wu    100   Shiun Tin Ker, M.D. 500
Rose Wong 50   Anonymous 1,000
Pei Fang Hwang 100   Bob & Rita Rubin 100
Daly Yuan 100   Alice Chang 1,000
Maggie Wang 100   Hao Nguyet Tang 51
Mimi Chou 100   Li Hua Lee 325
Hiu Mei Mou, Ta-Weu Davud Mou      50   Anna Lai 300
CPAD - Orange County chapter 300   Siu Ying Sujo 100

 

Index