Special Thanks (July 2015)

 

Special Thanks to CPAD  Supporters

                
Supporter - Dynasky           Chinese Performing Art

CPAD Activity Center

Siu Ying Sujo                        $100

5/23/2015 Fundraising - Activity Center

Tak Lai Lau                   $10,000
Gemorie (1 Set of watch)

Wong's Memorial Funds - Activity Center

E. Fonnegra/Y. Fonnegra $100     Hongling Liu $200
Edward/Cynthia Tantraphol          100     Lingnan Inc. DBA Lingnan Alumni Ass.          80
Yong Zhen Ding   300     Albert Hung-Shing Ko     30
David S. Lee    30     Stella Chow   200
Loretta Lee    30     Hubert & Rosanna She     50
David P & Stella S. Kwok   100     Yeong Hwa & Lien Ping Liang     60
Mimi Chou     60     Yeong Hwa & Lien Ping Liang   100
Suzanna Shiyin Huang   100     Tak Lau Charity Foundation   500
Xiao Gang Wang/Mei Ye   100     Chinese Bible church   200
Winner, Vivian & Jeremy Yung       300     Chung-Kai Hsuch, Lin-Hwen Hsuch     70
Amy/Man Kwong Kwong     50     Arthur C Or     30
Amy/Man Kwong Kwong     50     Cynthia Hosum Li, ATF Ka Yi Lee   100
Wai J. Ma aka Deborah Ma   200     Paramount Can Company   250
Peter C/Jennifer S/Paul T. Mak   100     Raymond Ho Yu, Josephine Yu     20
Hon Chung Choi     50     Hong Lin L. Lai   100
Vivian/Kim/Pearl Shew-Woo     50     Li Hua Lee   300
Kelvin Hauwai Lo/Ester Chan     50     Sammy Wu, Deborah Wu     30
Eleanor Kong P.O.A. Elizabeth   500     Hughes Systems Group, LLC   500
Hughes Systems Group, LLC   500    Grace C. Law     50
Anonymous    452

 


Index